• Kraj dostawy: Polska
 • Zmień

Kraj dostawy:

Koszyk

Zobacz podstronę Zwroty i reklamacje i przekonaj się o najwyższej jakości od skleprzeznika.pl - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Przydatne linki:

1. Formularz zwrotu towaru - do wypisania przez Klienta (przy nieskorzystaniu z formularza on-line)
2. Formularz zwrotu towaru on-line
3. Formularz reklamacji towaru on-line
4. Regulamin sklepu internetowego

 

Warunki zwrotu towaru

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, art. 27, Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14. dni od otrzymania przesyłki bez konieczności podawania przyczyny zwrotu.

  1. Prawo do zwrotu towaru posiadają tylko konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli towar nie był przeznaczony do ich działalności gospodarczej, wykonywanej zgodnie z kodem PKD, dostępnym w CEIDG.
   1. W przypadku odesłania towaru na zwrot przez przedsiębiorcę, nie posiadającego praw konsumenta, ten jest zobligowany do odbioru przesyłki z towarem na własny koszt lub zapłacenia faktury pro-forma obejmującej koszt odesłania przesyłki do przedsiębiorcy.
   2. W przypadku nie odebrania towaru lub opłacenia faktury pro-forma, o której mowa w punkcie 1.1, Sprzedawca może naliczyć koszty magazynowania towaru w wysokości 0,30 gr/netto za każdy rozpoczęty dzień.
   3. Naliczenie kosztów magazynowania, o których mowa w punkcie 1.2, jest możliwe tylko, po wcześniejszym poinformowaniu Kupującego, gdzie ten zachowuje termin 2 tygodni na odbiór towaru bez ponoszenia dodatkowych kosztów magazynowania.
  2. Warunkiem do możliwości zwrotu towaru, jest złożenie przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu od zakupu.
   1. W przypadku odesłania towaru bez żadnej informacji dot. odstąpienia, ten może zostać nie przyjęty jako zwrot, ponieważ sprzedawca nie ma pewności do zamiaru kupującego. 
  3. Zwrotom nie podlegają towary higieniczne, które nie mogą zostać ponownie sprzedane po otwarciu ich opakowania ochronnego oraz towary, które zostały użyte do nienależytego stwierdzenia ich cech. 
  4. Towar nieprefabrykowany, którego opcje dodatkowe zostały wybrane przy składaniu zamówienia lub uzgodnione w inny sposób, nie podlega możliwości zwrotu. 
  5. W przypadku wyjątkowego udzielenia zwrotu towaru dla przedsiębiorcy, który nie posiada praw konsumenta, należy liczyć się z odpłatnością za zwracany towar w postaci kosztu od 8% do 15% wartości zwracanego towaru.
   1. Koszt ten jest szacowany przez Sprzedawcę na podstawie wartości zamówienia.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu, jeżeli towar był zamówiony bezpośrednio pod przedsiębiorcę.
  6. Po upływie w/w terminu 14 dni, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
  7. Klient, który nie dostarczy towaru do sprzedawcy po upływie 14 dni od momentu zgłoszenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, może zostać obarczony odsetkami od nieuprawnionego korzystania z towaru, który jest już własnością sprzedającego. 
 2. Towar zwracany powinien być w takim stanie w jakim otrzymał go klient, tzn. musi posiadać wszystkie naklejone pierwotne folie na urządzeniu, komplet akcesoriów, oraz wszystkie dokumenty otrzymane wraz z towarem.

  1. W przypadku nie spełnienia tego warunku, Klient może liczyć się z obniżeniem wartości zwrotu towaru.
  2. W przypadku braku wymaganych dokumentów do zwrotu, Sprzedawca może wstrzymać się przed dokonaniem zwrotu środków za zamówienie do momentu ich otrzymania lub ustalenia potrzebnych informacji.
  3. Jeżeli zwracany towar wymaga czyszczenia i sprzedawca wyrazi na nie zgodę, Klient zostanie obarczony fakturą za usługę.

 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

  1. Sprzedawca nie zwraca kosztu zwrotu towaru oraz nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
  2. W przypadku niezgodności towaru z umową, koszt zwrotu pokrywa Sprzedający zlecając odbiór towaru po swojej stronie.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta na zwrot środków za zakup, które zostały przez niego poniesione. 

  1. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, ten może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania i sprawdzenia zwracanego towaru.
  2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. 
  3. Przy zwrocie środków za całkowity zwrot zamówienia, sprzedawca zwraca kupującemu najtańszy koszt dostawy towaru, który był dostępny w ogólnodostępnym cenniku dostaw podczas zakup.

 5. Ustalony przez Sprzedawcę adres do zwrotu towaru:

  Weindich sp. z o. o. – Magazyn zwrotów
  ul. Adamieckiego 8
  41-503 Chorzów
  info@weindich.pl
  +32 746 91 00

 

Warunki reklamacji/gwarancji

 1. W przypadku stwierdzenia wad technicznych, Nabywca może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych/reklamacyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych przez Sprzedawcę serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
  1. Nabywcom nie będącymi konsumentami, wyłącza się możliwość reklamacji towaru z tytułu rękojmi. 
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie lub poprzez dostępny na stronie formularz reklamacji oraz odesłanie towaru w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym, gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego. 
  1. W przypadku urządzeń, do których została wystawiona karta gwarancyjna, Nabywca jest zobowiązany, aby dostarczyć ją wraz z towarem, jeżeli chce skorzystać ze świadczenia gwarancyjnego.
  2. W przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, którzy nie zakupili towaru do użytku we własnej działalności zgodnie z PKD, koszt wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca, po dostarczeniu mu rachunku za koszt transportu.
   1. Warunki transportu towaru w celu realizacji gwarancji między Przedsiębiorcami a Sprzedawcą są ustalane indywidualnie.
  3. Sprzedawca może odmówić zwrotu poniesionych kosztów transportów, jeżeli wcześniej proponował darmowy odbiór towaru. 
  4. Maksymalny koszt zwrotu środków za przesyłkę w przypadku towarów nie gabarytowych wynosi 20,00 zł netto.
  5. Maksymalny koszt zwrotu środków za przesyłkę w przypadku towarów gabarytowych wynosi 60,00 zł netto.
 3. Okres gwarancji na produkt został zapisany na karcie produktu, w momencie gdy Kupujący dokonywał zakupu towaru, bądź w karcie gwarancyjnej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania decyzji odnośnie złożonego świadczenia gwarancyjnego w ciągu 14. dni od jego otrzymania.
  1. W przypadku, gdy konieczna jest konsultacja z firmą zewnętrzną, sprzedawca może poinformować klienta o wstępnym odrzuceniu reklamacji i przekazać ją do producenta/dystrybutora w celu rozpatrzenia podstaw reklamacji przez firmę zewnętrzną. 
 5. Klient w przypadku zgłaszania reklamacji towaru zobowiązany jest udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy zbadanie wadliwego towaru w miejscu jego dostawy lub wykorzystania, jak również przekazać Sprzedawcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu użycia towaru, a w szczególności technologii jego obróbki czy też warunków w jakich towar jest używany przez Klienta.
 6. Naprawy dokonywane przez firmy zewnętrzne, nie związane i nieautoryzowane przez Sprzedawcę, pozbawiają Klienta do możliwości skorzystania z w/w świadczeń.
 7. Ustalony przez Sprzedawcę adres do wysyłki towaru:

  Weindich sp. z o. o. – Reklamacje
  ul. Adamieckiego 8
  41-503 Chorzów
  info@weindich.pl
  +32 746 91 00

 

Data ostatniej edycji: 20.07.2023 r. 

 

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.